CỨU ĐÓI GIÁP HẠT NĂM 2020 TẠI XÃ PHƯỚC KHÁNG

Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-UBND, ngày 9/10/2020 của UBND huyện Thuận Bắc về việc phân bổ số lượng gạo cứu đói cho Nhân dân bị ảnh hưởng trực tiếp của hạn hán dẫn đến thiếu đói năm 2020. Sáng ngày 15/10/2020, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã Phước Kháng tổ chức cấp phát gạo cứu đói giáp hạt năm 2020 cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã. Với tổng số gạo là 36.375 kg cho 583 hộ/2.425 khẩu, mỗi khẩu được 15 ký gạo.Việc cấp phát gạo cứu đói giáp hạt của Nhà nước cho Nhân dân trên địa bàn xã trong thời điểm này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, bảo đảm mọi người dân đều có đủ lương thực trong sinh hoạt hàng ngày, không bị đói nhất là dịp giáp hạt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn xã.     

 Thành Tâm-CBVH xã Phước Kháng

 

Tin mới