Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5308/UBND-VNNV 07/12/2018 về việc thông báo danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn, các xã vùng núi vùng sâu, vùng xa và vùng bãi ngang ven biển thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Tải về
44/TB-BCĐ 23/10/2017 Thông báo về việc phân công kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo Tải về
357/TB-UBND 23/10/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2017 Tải về
258/BC-UBND 17/08/2017 Về kế hoạch và tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia Tải về
3208/KH-UBND 07/08/2017 Về việc rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo Tải về
137/BC-SLĐTBXH 04/07/2017 Báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Tải về
06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 02/06/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Tải về
1054/KH-UBND 27/03/2017 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 Tải về
Tổng hợp các chính sách giảm nghèo 01/01/2017 Tổng hợp các chính sách giảm nghèo Tải về
161/2016/NĐ-CP 12/02/2016 Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Tải về