Báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Số ký hiệu văn bản 137/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày hiệu lực 04/07/2017
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Người ký duyệt Hà Anh Quang
Tài liệu đính kèm vbdi_137_BC-SLDTBXH.signed.pdf
Loại văn bản