Ninh Sơn: Chung tay chăm lo an sinh xã hội cho người dân

Xác định công tác an sinh xã hội chăm lo cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là địa phương tiên phong trong các hoạt động phong trào; thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Thấu hiểu được đời sống của người dân, Ninh Sơn đưa ra giải pháp cụ thể, hỗ trợ đời sống người dân nhất là người nghèo, người yếu thế, tìm ra những giải pháp, cơ hội để người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và người có công với cách mạng, là nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kì 2021 – 2025.

Theo đó, năm 2022, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 101,78% chỉ tiêu kế hoạch; 9 tháng đầu năm 2023 đạt 115,11% kế hoạch. Cùng với đó, giải quyết việc làm đạt 120,25% chỉ tiêu kế hoạch; trong đó, lao động làm việc ở nước ngoài đạt 144%. Trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 87,10% kế hoạch; lao động làm việc ở nước ngoài đạt 80% kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo năm 2022 giảm 3% so với năm 2021; hộ cận nghèo giảm 6,75% so với cùng kì năm trước. Chỉ tính riêng xã Ma Nới hộ nghèo giảm 10,75% so với năm 2021.

Ninh Sơn còn chú trọng thu hút đầu tư, tích cực phối hợp với các doanh nghiệp tăng cường định hướng cho người lao động học nghề, tìm việc làm, tự tạo việc làm phù hợp; tạo việc làm với xây dựng nông thôn mới cũng như chuyển dịch cơ cấu lao động để người lao động có việc làm bền vững, thu nhập ổn định; địa phương còn phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài. Qua đó, lao động làm việc có hiệu quả, mang lại kinh tế cho gia đình, đời sống vật chất và tinh thần người dân được âng cao.

 Cùng với đó là giáo dục nghề nghiệp được huyện Ninh Sơn chủ trương đa dạng hóa các hình thức; ngành nghề đào tạo gắn với giải quyết việc làm tiếp tục được duy trì đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn tại địa phương.

Với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được huyện Ninh Sơn lồng ghép nhiều chương trình, dự án hỗ trợ giúp hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo; phối hợp tốt với đơn vị liên quan trong giải ngân nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, tập trung vào hiệu quả của việc tạo việc làm mới thông qua nguồn vốn ưu đãi.

Không chỉ chăm lo tốt đời sống nhân dân, Ninh Sơn còn chú phát triển du lịch sinh thái nhằm thu hút du khách, tăng thêm thu nhập dịch vụ du lịch vườn trái cây; hằng năm thu hút khoảng 15.000 - 20.000 lượt khách đến tham quan du lịch vào mùa trái cây, với tổng doanh thu khoảng 550 triệu đồng/mùa.

Ngoài ra, huyện Ninh Sơn còn quan tâm, khai thác các điểm du lịch về sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như: Nho, táo, dưa lưới; những sản phẩm du lịch này tiếp tục thu hút du đến tham quan, góp phần phát triển kinh tế địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của người dân.

 

                                                        Công Trình, Tạp chí Người cao tuổi


Tin mới