Học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các tỉnh Tây nguyên

Từ ngày 11-16/3/2024, Đoàn Công tác tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các tỉnh Tây nguyên Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông

 

Đoàn Công tác tỉnh Ninh Thuận làm việc tại tỉnh Đắc Lắk

          Đoàn Công tác do Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Đoàn công tác. Đại diện các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban Dân tộc tỉnh. Lãnh đạo, Trưởng phòng và Chuyên viên (bộ phận giảm nghèo) phòng Người có công và xã hội, Lãnh đạo và Chuyên viên (bộ phận kế toán) Văn phòng; Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng Lao động Giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

Tại buổi làm việc tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông; thay mặt Đoàn công tác Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã giới thiệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình, kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 03 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới giai đoạn còn lại 2024 - 2025. Đồng thời, Đoàn công tác đã trao đổi và học tập kinh nghiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo nhất là cách làm mới trong hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, tiếp cận thông tin, học tập các mô hình sinh kế giảm nghèo hiệu quả của các địa phương, các chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giảm nghèo bền vững cho người lao động để áp dụng trên bàn tỉnh Ninh Thuận góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

Tại buổi làm việc với Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đoàn công tác đã nghe chia sẻ những kinh nghiệm về phương pháp, hình thức tuyên truyền để nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận và thống nhất cao của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện chương trình giảm nghèo; chia sẻ các chính sách hỗ trợ đặc thù cho hộ nghèo, cận nghèo của địa phương; cũng như kinh nghiệm khai thác các tiềm năng thế mạnh, cách làm hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân. Nổi bật nhất đó là Chương trình phối hợp đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở Hàn Quốc của tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông,…

Đoàn tham quan Mô hình sản xuất và chế biến Chè sạch thuộc Hợp Tác xã Chè sạch Đông Trường Sơn thuộc tại Vi Choong, xã Hiếu, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

Đoàn tham quan Mô hình sản xuất và chế biến Dâu – Tằm Chư Sê thuộc Hợp Tác xã Dâu – Tằm Chư Sê tại Thị trân Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, Đoàn được khảo sát thực tế, học tập các mô hình sinh kế giảm nghèo hiệu quả của các địa phương: Mô hình sản xuất và chế biến Chè sạch thuộc Hợp Tác xã Chè sạch Đông Trường Sơn thuộc tại Vi Choong, xã Hiếu, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum; Mô hình sản xuất và chế biến Dâu – Tằm Chư Sê thuộc Hợp Tác xã Dâu – Tằm Chư Sê tại Thị trân Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Qua đó rút ra những kinh nghiệm để áp dụng cho địa phương tỉnh Ninh Thuận.

Hoàng Định – Phòng Người Có công và Xã hội


Tin mới