Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Thuận Bắc: Tổ chức Hội thi truyền thông hiệu quả về thực hiện bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết về phụ nữ và trẻ em.

Sáng ngày 19/12/2023, Hội LHPH huyện Thuận Bắc đã tổ chức Hội thi Truyền thông hiệu quả về thực hiện bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết về phụ nữ và trẻ em.

Tham gia hội thi có 09 đội, thuộc 16 thôn của 05 xã: Phước Kháng, Phước Chiến, Lợi Hải, Công Hải và Bắc Sơn. Đây là những địa phương đang thực hiện  dự án “ Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”  thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miều núi giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện Thuận Bắc. Mổi đội dự thi với 03 phần, gồm: chào hỏi, thuyết trình và tiểu phẩm, với nội dung thể hiện giới thiệu về đời sống xã hội, con người của địa phương mình và những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và những kết quả đạt được trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực và các hành vi xâm hại đối với trẻ em, phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới tại địa phương. Nhìn chung, các đội dự thi đã thể hiện khá tốt các phần dự thi của mình. Phản ánh khá đầy đủ và sinh động  những thực trạng về bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại địa phương mình. Chuyển tải những thông điệp, cách nghĩ, cách làm hay để xoá bỏ những định kiến về giới, cũng như trong nuôi dạy con, chăm lo xây hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em. Hội thi cũng là cơ hội để các mô hình tổ truyền thông tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn trong huyện được gặp gỡ, giao lưu trao đổi những cách làm hay sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới và những tập tục văn hóa có hại, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Từ đó, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Qua 01 ngày khai diễn; kế quả: Giả nhất về tiêu phẩm thuộc về thôn Đầu suối B, xã Phước Chiến; 02 giải nhì thuộc về xã Lợi Hải và thôn Đá Mài trên xã Phước Kháng; 02 giải ba thuộc về đội “Kết nối” của xã Công hải và “Nắng mới” của Xã Bắc Sơn.                                                    

TRÚC PHƯƠNG


Tin mới