Thuận Bắc: Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trong năm 2023

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh được huyện Thuận Bắc tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Qua một năm triển khai thực hiện đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cấp và nhân dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện; nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều chuyển biến đáng kể.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong  năm 2023, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội được các cấp, các ngành trong huyện tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời, các chính sách an sinh xã hội bảo đảm đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, khiếu nại. Trong dịp Tết Nguyên Đán 2023, huyện đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, có công cách mạng trong huyện bao gồm: quà của Chủ tịch nước: 513 suất quà/153,9 triệu đồng; quà của UBND tỉnh: 694 suất/280,2 triệu đồng; quà cho đối tượng bảo trợ xã hội 1.242 suất/284,8 triệu đồng; quà cho hộ nghèo: 2.597 hộ/519,4 triệu đồng; hỗ trợ  247.185 kg gạo cho 16.479 khẩu thuộc hộ nghèo ăn Tết. Ngoài ra, đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 05 căn nhà/180 triệu đồng cho người có công với cách mạng. Tổng kết chăm lo tết Quý Mão năm 2023, tất cả các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội đều tiếp nhận được nguồn quà, trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng, đã góp phần chăm lo cho các đối tượng chính sách có điều kiện đón tết, không để hộ nào thiếu đói trong dịp tết. Bên cạnh đó, công tác giải quyết việc làm cũng được triển khai có hiệu quả. Đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động năm 2023. Trong năm đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 1.179 lao động vượt kế hoạch 31%; đã tổ chức đưa 09 lao động sang nước ngoài làm việc, đạt 64,3% kế hoạch. Tổ chức 02 buổi hội nghị tư vấn viêc làm tại huyện, xã với số lượng 280 lao động tham gia; tiến hành mở 14 lớp đào tạo nghề với 352 lao động tham gia, vượt kế hoạch 89,5%. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; tập huấn triển khai thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động. Nhìn chung, tổng kết chăm lo tết năm 2023, tất cả các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đều tiếp nhận được nguồn quà, trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng, đã góp phần chăm lo cho các đối tượng chính sách có điều kiện đón tết, không để hộ nào thiếu đói trong dịp tết. Qua đó, góp phần tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,21%, vượt kế hoạch 0,72%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94%, đạt 97,9% kế hoạch.

Trong năm 2024, Huyện Thuận Bắc tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, trợ giúp xã hội; tăng cường kết nối cung - cầu thị trường lao động, liên kết đào tạo nghề gắn với phát triển doanh nghiệp. Nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.. Phấn đấu Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,5% Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%.

                                                                                          TRÚC PHƯƠNG


Tin mới