Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận

Tải đính kèm chi tiết ( file .pdf)