Ninh Hải tập huấn năng lực giảm nghèo năm 2023 cho cán bộ công chức trong huyện

Ngày 26/6, UBND huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn hướng dẫn một số nội dung thực hiện như: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; chương trình truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; chương trình nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp kỹ năng và kiến thức cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, thực hiện tốt Kế hoạch số 890/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. Hướng đến thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hỗ trợ huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

                                                                                                     Bích Thanh


Tin mới