Thuận Bắc: 9 tháng đầu năm 2020, giải quyết việc làm cho 879 lao động

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc. Trong 9 tháng đầu năm 2020, huyện Thuận Bắc đã giới thiệu và giải quyết việc làm mới cho 879 lao động, đạt 97,7% kế hoạch. Bên cạnh đó, phối hợp Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh đã đưa 01 lao động làm việc tại nước ngoài, đồng thời tổ chức đào tạo nghề cho 282 lao động, vượt 41% kế hoạch.

Thời gian đến, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm mới cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc và lao động nông thôn, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020.

         

                                                                                 TRÚC PHƯƠNG


Tin mới