Bác Ái: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác giảm nghèo bền vững

Bác Ái là huyện miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc. Do xuất phát điểm thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nên đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, địa phương đang ra sức thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững (tổng số hộ nghèo toàn huyện năm 2019 là 21.437/196.912 hộ, chiếm tỷ lệ 10,89%).

 Với phương châm tập trung hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm trọng tâm, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến xã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, trong đó chú trọng đến công tác giảm nghèo bền vững.


Theo đó, thực hiện chính sách giảm nghèo, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện Bác Ái đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền về các nội dung giảm nghèo bền vững với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng trong nhân dân như: tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin truyền thông; trang thông tin điện tử của Mặt trận và các tổ chức thành viên; thông qua các hội nghị, các buổi họp thôn, qua các cuộc họp chi đoàn, chi hội; treo băng rôn, pa nô, áp phích, tranh cổ động,... và phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng khu dân cư để tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động như: phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào xây dựng “Gia đình ấm no, hạnh phúc”. Ngoài ra, còn vận động nhân dân áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nhiều hộ gia đình đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: mô hình trồng Bưởi ở xã Phước Bình, Mô hình nuôi gà của tổng đội TNXP tại làng Thanh niên lập nghiệp; Mô hình cánh đồng mẫu lúa tại xã Phước Chính...

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả phong trào xóa đói, giảm nghèo và các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân./.

                                                    Đức Hùng – VH Phước Đại


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.