Thuận Bắc: Hiệu quả bước đầu qua 5 năm triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đang dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

Qua 5 năm (2016-2020) triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đối với các mô hình phát triển kinh tế, trong đó mô hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã góp phần hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Đây là chương trình hỗ cho các thôn, xã đặc biệt khó khăn, người dân có hoàn cảnh khó khăn, chưa có kiến thức, nguồn lực để phát triển sản xuất; đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo có điều kiện tham gia dự án để phát triển kinh tế hộ gia đình, thoát nghèo bền vững. Các hộ tham gia dự án được hỗ trợ về kiến thức chăn nuôi, trồng trọt. Qua quá trình thực hiện dự án, các địa phương cũng đã có cách làm phù hợp với địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực. Được biết, tổng số vốn hỗ trợ cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện Thuận Bắc 5 năm qua với số tiền là 8.147 triệu đồng.


Qua triển khai thực hiện các dự án như: dự án nuôi bò vỗ béo tại xã Bắc Phong và nuôi dê bách thảo sinh sản tại xã Lợi Hải, đã tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển kinh tế, giúp Nhân dân địa phương có thêm điều kiện tiếp cận, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, khắc phục được yếu điểm lạc hậu trong chăn nuôi truyền thống hiệu quả kinh tế thấp, tạo ra việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần tạo nguồn vốn để các hộ nghèo tiếp tục phát triển kinh tế, đồng thời góp phần trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

                TRÚC PHƯƠNG
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.