Kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở Ninh Sơn (giai đoạn 2016-2020)

Ninh Sơn là huyện miền núi của tỉnh Ninh Thuận có 07 xã và 01 thị trấn; trong đó, xã Ma Nới và Hòa Sơn thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã đề ra kế hoạch sát với thực tế của địa bàn theo đặc thù mỗi địa phương cơ sở.

Xác định Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và kết quả giảm nghèo tác động đến đời sống của Nhân dân, từ năm 2016 đến năm 2020, toàn hệ thống chính trị huyện Ninh Sơn đã chung tay với toàn xã hội thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn vốn thực hiện hơn 18 tỷ 633,89 triệu đồng. Với quyết tâm cao, hằng năm huyện Ninh Sơn đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giai đoạn 2016-2020 (theo chuẩn mới) giảm từ 25,95% (5.339 hộ) dự kiến xuống còn 9,74% (2.221 hộ), giảm 16,21% (3.118 hộ) vào cuối năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 3,24% (KH giảm 2%). Đối tượng được ưu tiên thụ hưởng trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, phụ  nữ…


Trong 5 năm qua - Bằng các nguồn lực, chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chính sách tín dụng người nghèo đã góp phần giảm 3.118 hộ nghèo, tương đương giảm 16,21% hộ nghèo.  

 Từ nay đến năm 2025, huyện Ninh Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn  2021-2025. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 toàn huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 7,24%, bình quân mỗi năm giảm 0,5% hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, nhất là ở các địa bàn nghèo. Tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và nhà vệ sinh, được tiếp cận thông tin; cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, hạn chế tái nghèo theo kế hoạch đề ra.

                                                Xuân Đính (Ninh Sơn)  
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.