Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển (giai đoạn 2121-2025) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  Ngày 02/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4292/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển (giai đoạn 2121-2025) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          Mục đích nhằm quán triệt, phổ biến các nội dung của Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ngành và các đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và nhân dân; Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo xác định đúng các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, nội dung triển khai: tuyên truyền phổ biến, quán triệt Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Xác định các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các tiêu chí xác định của Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Đối tượng là các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên; Các thôn, khu phố… có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành công từ 15% trở lên.

          Kinh phí tổ chức thực hiện và lập hồ sơ, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

                                                                                                     Lê Thị Mỹ Dân


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.