Truyền thông giảm nghèo về thông tin, du lịch và văn hóa ứng xử trong trường học năm 2020

Ngày 23/11/2020, Cục Thông tin Cơ sở ban hành Công văn số 1156/TTCS-CS về việc phát sóng chương trình phát thanh truyền thông giảm nghèo về thông tin, du lịch và văn hóa ứng xử trong trường học năm 2020.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định số 292/QĐ-BTTTT ngày 04/3/2020 phê duyệt Kế hoạch truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 335/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2020 phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền văn hóa ứng xử trong trường học năm 2020, Quyết định số 340/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2020 phê duyệt Kế hoạch truyền thông về du lịch. Theo đó, Cục Thông tin cơ sở được giao tổ chức sản xuất 40 chương trình phát thanh truyền thông giảm nghèo về thông tin, 37 chương trình phát thanh tuyên truyền văn hóa ứng xử trong trường học năm 2020; 37 chương trình phát thanh truyền thông về du lịch Việt Nam năm 2020 để phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); đồng thời cung cấp cho các địa phương sử dụng tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã.

Với mục tiêu: giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ci thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù. Đồng thời, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện.

Cần tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng con người Việt Nam nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả. Bên cạnh đó, tổ chức phát sóng tuyên truyền các file chương trình phát thanh trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ trang web: https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1741/thong-tin-co-so.html.

LTHN


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.