Tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn

Nhm đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nht là trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3284/LĐTBXH-TE ngày 21/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

Ngày 07/9/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3172/UBND-VXNV tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

Trên cơ sở đó, các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 954/KH-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh v giải quyết tình trạng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, hành động của cơ quan, t chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tui không nơi nương tựa, không để tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn; tổ chức tiếp nhận các tin báo, t giác và chuyển các trường hợp trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở trợ giúp xã hội đảm bảo yêu cu phòng chống dịch theo quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ trẻ em, bảo đảm quyền của các đối tượng yếu thế và pháp luật về trợ giúp xã hội./.

                                                                         Anh Vững


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.