Triển khai thực hiện Dự án “Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã thuộc dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 26/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án “Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã thuộc dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020”.

        Mục tiêu của Dự án nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đồng thời, xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở nhằm cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về giảm nghèo đến người dân.

        Theo đó, thực hiện trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại 03 huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc và 07 xã: Phước Bình, Phước Thành, Phước Thắng, Phước Chính (huyện Bác Ái); Hòa Sơn (huyện Ninh Sơn); Phước Chiến, Bắc Sơn (huyện Thuận Bắc). Từng bước đầu tư, hoàn thiện phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động nhằm đáp ứng  yêu cầu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

        Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 1.010.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm mười triệu đồng) và được bố trí từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian thực hiện bắt đầu từ Quý II năm 2020.

Lê Thị Mỹ Dân
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.