Triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ninh Sơn

          Ngày 10/4/2020, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

          Theo đó, mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến cuối năm 2020 thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cho 71 hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công; Nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công; Đảm bảo 100% hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt hợp vệ sinh/nhà tiêu hợp vệ sinh, tiếp cận các dịch vụ thông tin theo quy định.

          Và triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp; Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tuyên truyền đẩy mạnh xóa nghèo đối với hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn; Tổ chức vận động toàn dân tham gia xóa nghèo hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công; Đẩy mạnh triển khai các hoạt động xóa nghèo đối với hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công...

          Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các chương trình giáo dục nghề nghiệp; Nguồn vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, huyện; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp./.


                                            Lê Thị Mỹ Dân

                                                                      

                                                                                           
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.