Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Trong giai đoạn 2011 đến tháng 5/2020 có 58 hợp tác xã được thành lập, ước tính đến cuối năm 2020 có khoảng 05 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số lên 89 hợp tác xã đang hoạt động, tăng 34,8% so với năm 2011, với tổng số 21.023 thành viên về lĩnh vực nông nghiệp có 68 hợp tác xã, sản xuất tiểu thủ công nghiệp 07 hợp tác xã, kinh doanh dịch vụ tổng hợp 07 hợp tác xã, lĩnh vực vận tải có 04 hợp tác xã và 03 Quỹ tín dụng nhân dân. Tổng vốn hoạt động của các hợp tác xã là 166.320 triệu đồng, tăng 97,9% so với năm 2011; số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã là 560 người, tăng 2,15 lần so với năm 2011; số lao động đồng thời là thành viên hợp tác xã là 360 người, tăng 96,7% so với năm 2011.

Trong các năm qua, hoạt động hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển; một số hợp tác xã sau chuyển đổi bước đầu phát huy hiệu quả, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đã hình thành một số mô hình liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp trong sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể ngày càng phát triển, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung của tỉnh và xây dựng nông thôn mới. Doanh thu bình quân của hợp tác xã năm 2020, ước đạt 2.150 triệu đồng, tăng 2,15 lần so với năm 2011, trong đó doanh thu của hợp tác xã với thành viên ước đạt 1.600 triệu đồng/năm, tăng 68,4% so với năm 2011, trong đó doanh thu của hợp tác xã với thành viên ước đạt 1.600 triệu đồng/năm, tăng 6,4% so với năm 2011.

Theo đánh giá, trong 10 năm qua, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế được khẳng định, cuối năm 2019, kinh tế tập thể đóng góp 8,2% GRDP của tỉnh, vai trò của kinh tế tập thể trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, các chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới được phát huy tích cực. Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa nông thông ngày càng phát triển, tinh thần đoàn kết cộng đồng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm dần trong xã hội./.

                                                                     Đính kèm báo cáo

                                                                                BTL


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.