Nông dân Ma Nới tham gia mô hình sản xuất "3 giảm-3 tăng" năm 2017
Sau khi triển khai thí điểm mô hình sản xuất  "3 giảm – 3 tăng" trên cây lúa năm 2016 có hiệu quả, trong vụ Hè Thu năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn vận động bà con nông dân tiếp tục tham gia sản xuất cây lúa theo mô hình "3 giảm – 3 tăng".
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con mô hình sản xuất "3 giảm-3 tăng"

                Sau khi triển khai thí điểm mô hình sản xuất  "3 giảm – 3 tăng" trên cây lúa năm 2016 có hiệu quả, trong vụ Hè Thu năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn vận động bà con nông dân tiếp tục tham gia sản xuất cây lúa theo mô hình "3 giảm – 3 tăng".

Theo kế hoạch, vụ Hè Thu 2017 (từ tháng 5 – tháng 9), nông dân Ma Nới sẽ có 499 hộ tham gia với diện tích gần 60 ha tại 4 cánh đồng. Gồm: Cánh đồng Tà Lâm 21,54 ha (Tà Lâm 1, Tà Lâm 2 thuộc thôn Ú và thôn Gia Rót); cánh đồng dọc suối Tà Nôi 13 ha (thuộc thôn Hà Dài, thôn Ú và thôn Gia Rót); cánh đồng Do-Hà Dài 19,23 ha (thuộc các thôn Do, Hà Dài) và cánh đồng Gia Hoa 5,8 ha (gồm Gia Hoa 1, Gia Hoa 2 thuộc thôn Gia Hoa).

Hỗ trợ cho nông dân, Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện, Trạm Khuyến nông và Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật Ninh Sơn sẽ phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác: Chuẩn bị đất, xịt thuốc cỏ trước khi sạ, đắp bờ bao, làm bằng phẳng mặt ruộng, tiến hành gieo sạ đồng loạt với mật độ gieo vừa phải 200kg/ha.

Sau đó hướng dẫn kỹ thuật xịt thuốc trừ cỏ sau khi sạ, kỹ thuật làm cỏ lúa trong quá trình chăm sóc. Kỹ thuật bón phân cân đối hợp lý từng giai đoạn. Khi cây lúa gần làm đòng, sẽ mở 4 cuộc hội thảo đầu bờ ở 4 xứ đồng để nông dân thực tế đồng ruộng về phát hiện sâu bệnh và xác định ngưỡng cần dùng thuốc bảo vệ thực vật.

Được biết trong năm 2016, qua đối chứng với cách trồng cũ, mô hình lúa "3 giảm – 3 tăng" mang lại hiệu quả rõ rệt (Trong đó, 3 giảm là giảm lượng giống gieo, giảm lượng phân bón và giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật – 3 tăng là tăng năng suất chất lượng, tăngthu nhập và tăng sức khỏe, bảo vệ môi trường).

Với việc tham gia mô hình sản xuất  "3 giảm – 3 tăng" trên cây lúa bà con nông dân Ma Nới sẽ từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ (gieo giống xong không chăm sóc, đợi thu hoạch), biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để làm tăng năng suất, tăng chất lượng hạt lúa, bảo vệ môi trường và sức khỏe. Từ đó, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng cao Ma Nới.

 

                                                                            Xuân Đính (Ninh Sơn)

Tin mới