Ông Ta Lay Quyền, thoát nghèo từ nguồn vốn vay tin dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội


Trong những năm qua, từ những chính sách hỗ trợ đặc thù của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số,miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, qua đó đã giúp bà con địa phương có điều kiện tiếp cận từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Từ nguồn vốn này, đã giúp cho nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, trong số các gia đình đó có gia đình ông Ta Lay Quyền, cư ngụ tại thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

      Nhận thức đúng về vai trò, tầm ảnh hưởng quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ, là chìa khóa cho việc thực hiện giảm nghèo bền vững, tạo việc làm. Thời gian qua, rất nhiều hộ gia đình ở huyện Thuận Bắc đã được tiếp cận từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để sản xuất, phát triển kinh tế ,nâng cao thu nhập. Đến nay, đã có nhiều hộ thoát nghèo từ nguồn vốn vay này. Điển hình có gia đình ông Ta Lay Quyền, cư ngụ tại thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải,  Ông cho biết, năm 2017, ông vay vốn của Ngân Hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc với số tiền 30 triệu đồng, đầu tư mua 10 con Heo nái, 200 con gà, nhờ chăm chăm sóc chu đáo, từ đàn heo 10 con, qua một năm đã phát triển lên 30 con, gà phát triển lên 500 con, do nuôi được giống heo thương phẩm và giống gà Đồi Thuận Bắc nên các hộ gia đình trong thôn đã tìm hiểu đã mua lại với con giống giá bán 3.000.000 đồng/ 01 con; riêng đàn gà tử đầu năm 2020 cho đến nay, gia đình ông đã đã bán được 10.000.000 đồng.Tuy số tiền bán heo và gà chưa nhiều, nhưng bước đầu đầu đã đem lại khoảng thu nhập đáng kể đối với hộ già đình là người đồng bào dân tộc Raglai. Hiện nay gia đình ông Ta Lay Quyền tiếp tục đầu tư phát triển chăn nuôi đàn heo và gà để mang lại thu nhập ổn định lâu dài cho gia đình.


Được biết, đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình chính sách trên địa bàn huyện Thuận Bắc đạt hơn 272.166 triệu đồng, giúp cho 6.693 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, tạo việc làm.Trong năm 2020, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc, được xác định là mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

                                                                                    Bài, ảnh: Trúc Phương


Tin mới