Hiệu quả từ hoạt động vốn vay giúp hội viên Phụ nữ thị trấn Khánh Hải giảm nghèo
Xác định công tác giảm nghèo là một mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ thị trấn Khánh Hải luôn tích cực triển khai việc hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đến hội viên, phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này đã giúp cho hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển sản xuất, nuôi trồng, buôn bán nhỏ, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Thời gian qua, Hội Phụ nữ thị trấn Khánh Hải đã bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của Hội LHPN huyện, tích cực hưởng ứng tham gia tốt các phong trào PN, nắm bắt  tình hình, phản ánh kịp thời đến các ngành liên quan giải quyết đem lại quyền lợi chính đáng cho hội viên, phụ nữ và những định hướng phát triển KT-XH ở địa phương. Cùng với việc vận động hội viên, phụ nữ phát huy vai trò xung kích trong các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của hội, Hội phụ nữ thị trấn còn nỗ lực phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng CSXH. Các cơ sở hội phối hợp chặt chẽ với cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhỡ quản lý đối với các tổ vay vốn và tiết kiệm, tham mưu công khai xét duyệt đối tượng vay vốn, lập thủ tục vay vốn kịp thời, công tác thu lãi, thu hồi vốn đến hạn đảm bảo đúng theo quy định.
Để thực hiện chương trình chính sách có hiệu quả Hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân các chương trình cho vay GQVL, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, HSSV, HSSV mua máy tính, nhà ở xã hội, hiện nay Hội đã khai thác và quản lý hơn 19 tỷ đồng, cho gần 750 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, nguồn vốn khởi sự kinh doanh của huyện cho vay với số vốn 36.000.000 đồng/6 hội viên, hỗ trợ việc làm cho các chị mua bán nhỏ có nguồn thu nhập, ổn định đời sống, hạn chế vay nặng lãi ở địa phương. Bên cạnh đó, duy trì hoạt động 7 nhóm nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ  phát triển với số tiền 1,2 tỷ đồng. Từ những nguồn vốn này đã tạo điều kiện, thúc đẩy nhiều gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo, hăng hái tham gia lao động sản xuất, tham gia các hoạt động của hội, góp phần không nhỏ vào chỉ tiêu giảm nghèo của thị trấn. 
Điển hình như hộ chị Võ Thị Hậu ở khu phố Ninh Chử 2, thị trấn Khánh Hải, trước đây là hộ nghèo của Thị trấn, nhờ nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH huyện cho vay hộ nghèo, chị vay 50 triệu đồng để đầu tư buôn bán nhỏ, nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay gia đình chị đã có nguồn thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo. 
Với những biện pháp linh hoạt, sáng tạo và phù hợp cho từng đối tượng, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã thực sự mang lại hiệu quả, giúp hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, Hội đã phối hợp với tổ tiết kiệm vay vốn đến vận động để thực hiện trả gốc lãi và tuyên truyền đến hộ vay thực hiện đúng quy chế đề ra.
Để làm tốt nhiệm vụ này, thời gian tới Hội phụ nữ thị trấn sẽ phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng đã được phân bổ, sản xuất kinh doanh kịp thời. Tiếp tục củng cố lại các tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ vay vôn; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho hội cơ sở, trưởng BQL khu phố và các BQL tổ tiết kiệm và vay vốn, không ngừng nâng cao năng lực quản lý vốn để đáp ứng với nhu cầu công việc. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát hội tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ viên, nhằm sớm phát hiện những sai phạm, cũng như những khó khăn còn vướng mắc để cùng nhau xử lý kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, giúp hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi để ngày càng có nhiều phụ nữ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận và sử dụng nguồn vốn nhằm giảm nghèo bền vững./.
                                                                                                                       Bích Thanh

Tin mới