Ninh Hải: 14 hộ nghèo, cận nghèo tham gia dự án “Nuôi bò sinh sản”

Với mục tiêu hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thuộc vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển chăn nuôi bò, tạo việc làm, tăng thu nhập. Hội Nông dân xã Xuân Hải (Ninh Hải) cùng Tổ quản lý Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 vừa tiến hành khảo sát sơ bộ 14 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 09 thôn trên địa bàn xã tham gia vào Dự án “Phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản” với tổng nguồn vốn từ chương trình 282.640.000 đồng.

Nhìn chung, các đối tượng tham gia là hộ nghèo, cận nghèo đều có nhu cầu tham gia thực hiện dự án và đáp ứng các điều kiện để thực hiện mô hình của Dự án trên. Việc thực hiện Mô hình “Nuôi bò sinh sản” giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, tiến đến thoát nghèo, giảm nghèo bền vững.

                                                                                                                Bích Thanh (Ninh Hải)


Tin mới