Thuận Bắc: Thông qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

UBND huyện Thuận Bắc vừa thông qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các xã báo cáo, UBND huyện tổng hợp kết quả như sau: tổng số hộ nghèo cuối năm 2021 là 2.597  hộ; hộ nghèo phát sinh  năm 2022 là 35 hộ và hộ thoát nghèo năm 2022 là 502 hộ. Như vậy tổng số hộ nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn huyện là: 2.130 hộ, chiếm tỷ lệ 18,58%, tỷ lệ giảm 4,11%, đạt 102% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đối với hộ cận nghèo, qua rà soát: hộ cận nghèo cuối năm 2021 là 1.011 hộ; hộ cận nghèo phát sinh là năm 2022: 328 hộ; hộ thoát cận nghèo năm 2022 là 171 hộ và tổng số hộ cận nghèo cuối năm 2022 là 1.168 hộ, chiếm tỷ lệ 10, 19%, tăng 1,36% so với đầu năm 2022.

Nhìn chung, qua rà soát, các hộ thoát nghèo là do các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời giúp người dân khắc phục được những khó khăn, một số hộ dân được tiếp nhận với các dịch vụ như nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh, chính sách bảo hiểm y tế và tiếp cận các thông tin, những mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế những năm trước được phát huy hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, chính sách tín dụng cho người nghèo được thực hiện tốt. Hiện tại, Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo các xã tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy trình và công bồ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

          TRÚC PHƯƠNG
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.