Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Bác Ái còn ở mức 40.31%

Bác Ái là một trong 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Huyện có 09 xã/38 thôn (trong đó 31 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn) 07 thôn không còn thuộc thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) như thôn Hành Rạc 1, Bạc Rây 2 xã Phước Bình; thôn Rã Giữa, Đồng Dày xã Phước Trung; thôn Mã Tiền, Trà Co 2 xã Phước Tiến; thôn Tà Lú 1 xã Phước Đại. Dân số 7.372 hộ/31.353 nhân khẩu (tính đến cuối năm 2018), chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai (chiếm trên 87%). Số người trong độ tuổi lao động là 16.303 lao động, chiếm 52% tổng số dân toàn huyện, chủ yếu làm sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Trong những năm qua được hưởng lợi từ các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 64 huyện nghèo, bộ mặt kinh tế-xã hội của các xã trên địa bàn huyện đang từng bước phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12,4%, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, không còn hộ thiếu đói; thu nhập bình quân đầu người được cải thiện (bình quân khoảng 10-12 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ lao động qua đào tạo, công tác xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm năm sau đều tăng hơn so với năm trước, các công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư khá đồng bộ tại các xã, mức độ tiếp cận của người dân với các dịch vụ xã hội cơ bản được nâng lên, hệ thống chính quyền cơ sở được củng cố, công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm tuy có thay đổi về tiêu chí, cách tính nhưng vẫn giảm đáng kể, bình quân hàng năm giảm trên 7%, điều này đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của huyện Đảng bộ về xóa đói giảm nghèo.

Qua thống kê, đến nay tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 ở huyện miền núi Bác Ái còn ở mức 40,31%, giảm 13,55% so với năm 2009; hộ cận nghèo ở mức 13,80%, tăng 5,17%.

Vĩnh Phú- Đài TT Bác Ái


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.