Ninh Hải: Chú trọng công tác giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, thời gian qua các cấp uỷ, chính quyền huyện Ninh Hải đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào phát triển sản xuất cho người nông dân, góp phần thay đổi tập quán sản xuất, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập. Đặc biệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách, phát triển xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ đời sống theo chính sách đặc thù cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc Chăm, Raglai với tổng kinh phí 2,925 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH phối hợp cho vay nhiều nguồn vốn như: giải quyết việc làm, chương trình đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động hàng năm đạt hiệu quả cao.

Các mô hình sản xuất thủ công mỹ nghệ, khoanh nuôi và trồng rừng tiếp tục được nhân rộng. Công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, giải quyết việc làm hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện được thực hiện đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%; tạo việc làm mới cho 3.254 người/ năm, xuất khẩu lao động bình quân mỗi năm đạt 25 lao động. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn trung bình đạt 43,4 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện tốt chính sách phát triển nhà ở cho người dân, gia đình chính sách, hộ nghèo nên đời sống kinh tế vùng nông thôn có sự phát triển về vật chất, người dân từng bước quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp nhà ở ngày càng khang trang. Đến nay, tỷ lệ nhà ở vùng nông thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng đạt 95%, không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác giảm nghèo, huyện Ninh Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm và giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo từ nguồn vốn cho vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH; tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để huy động tối đa nguồn lực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, huy động các nguồn lực xã hội hoá cùng đóng góp chung tay giảm nghèo, giúp đỡ hộ nghèo. Đồng thời chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm của người nông dân, tạo sinh kế giảm nghèo bền vững./.

                                                     Bích Thanh (Ninh Hải)
Tin mới