kết luận cuộc họp tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác vận động, quản lý và sử dụng 02 nguồn quỹ năm 2022 và triển khai Kế hoạch

Theo báo cáo của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” tỉnh, trong năm 2022 dưới sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của các thành viên Ban vận động các cấp trong tỉnh đã cố gắng thực hiện tốt chương trình An sinh xã hội, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tổ chức, quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn quỹ đảm bảo đúng mục đích, đối tượng và quy định; theo đó, đã tác động góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo và người gặp khó khăn trong vùng thiên tai.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế như: Nguồn lực để đáp ứng nhu cầu trong công tác giảm nghèo và công tác xây dựng nhà ở chưa đáp ứng được; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn cao so với bình quân chung của cả nước; một số bộ phận của người dân, đặc biệt là người nghèo còn rất nhiều khó khăn cần phải quan tâm, chia sẻ; trong công tác phối hợp xử lý các vấn đề của 2 nguồn quỹ có lúc có nơi phối hợp chưa đồng bộ; một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh vận động Quỹ chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch tỉnh giao; việc huy động các nguồn lực từ xã hội ngày càng khó khăn hơn. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã kết luận: thống nhất phân bổ nguồn kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ cho người nghèo của các huyện Thuận Bắc, Thuận Nam và huyện Ninh Phước, mỗi đơn vị 10 nhà; phân bổ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho huyện Ninh Phước và huyện Ninh Sơn theo yêu cầu tài trợ của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận; Phân bổ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn kinh phí của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hỗ trợ cho người nghèo huyện Thuận Bắc và huyện Ninh Hải; thống nhất hỗ trợ quà cho người nghèo nhân ngày Hội Biên phòng toàn dân tổ chức điểm của tỉnh tại xã Phước Dinh và hỗ trợ quà cho người nghèo trong buổi Lễ trao tặng quà theo chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và sự vào cuộc đồng bộ ở các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa việc vận động, ủng hộ Quỹ, có các giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch đã đề ra. Quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo theo Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, tổ chức huy động các nguồn lực và đổi mới phương thức huy động các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo một cách hiệu quả, chất lượng; phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ tham mưu giúp việc xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Lãnh đạo cùng lắng nghe tiếng nói của người nghèo” lồng ghép chương trình vận động nguồn lực để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo năm 2023 hiệu quả./.

                                                                               Đính kèm Thông báo kết luận
                                                                                   BTL


Tin mới