Kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Kế hoạch số 3611/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 tỉnh Ninh Thuận. Qua tổng hợp kết quả báo cáo của các địa phương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả rà soát hộ nghèo: Số hộ nghèo: 8.253 hộ, chiếm tỷ lệ 4,43%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt chỉ tiêu Tỉnh giao; Bên cạnh đó, có 2 Huyện chưa đạt chỉ tiêu gồm: Ninh Phước giảm 1,24% (chỉ tiêu giao 1,5%), Ninh Sơn giảm 1,38% (chỉ tiêu giao 2,2%). Kết quả rà soát hộ cận nghèo: Số hộ cận nghèo: 8.887 hộ, chiếm tỷ lệ 4,77%; Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,66% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đang phối hợp các Sở, ngành Tỉnh liên quan tổ chức phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Qua đó nhằm kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc các địa phương điều tra, khảo sát đúng quy trình và quy định, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo Tỉnh giao.                                              

Hoàng Định – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


Tin mới