Hội Phụ nữ Xã Phước Chiến, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

 Bình đẳng giới  và bảo đảm quyền của phụ nữ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những chính sách xã hội quan trọng của quốc gia. Tích cực thúc đẩy bình đẳng giới sẽ nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số và góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.


Xã Phước Chiến là một huyện miền núi, thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thuận BắcTổng số hộ dân toàn xã là: 1.250 hộ . Trong năm 2023, tổng số hội viên hội phụ nũ toàn xã là 971 hội viên/1.561 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Những năm trước đây, do định kiến xã hội, đặc điểm giới, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã tồn tại qua nhiều thế hệ, phụ nữ và trẻ em gái người dân tộc thiểu số vẫn luôn ở vị trí yếu thế hơn trong gia đình và ngoài xã hội. Họ phải đối mặt với nhiều sự phân biệt đối xử, chịu bất bình đẳng kép cả về dân tộc và về giới xuất phát từ chính môi trường sống của mình. Điều này ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng các chính sách của chị em ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội như: việc làm, thu nhập, xã hội và hoạt động chính trị. Những năm gần đây, vấn đề phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi luôn được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược trong các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện. Nói đến bình đẳng giới, về cơ bản là nói đến sự bình đẳng về vị thế, cơ hội và các quyền của phụ nữ với nam giới. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã Phước Chiến, mà cụ thể là Hội phụ nữ  xã Phước Chiến, việc bình đẳng giới tại xã Phước Chiến đã được những bước tiến quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, như: bình đẳng trong lĩnh vực chính trị, bình đẳng về kinh tế, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe. chị em phụ nữ trong xã được tham gia vào Hội, được vay vốn phát triển sản xuất, được tham gia vào làm việc với chính quyền xã Phước Chiến, và được giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình luôn được Hội quan tâm, vận động chị em phụ nữ thực hiện các biện pháp tránh thai, khám phụ khoa, tiêm cho phụ nữ có thai và tiêm ngừa cho trẻ em. Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn sáng tạo, có sức lan tỏa rộng lớn, nhận được sự hưởng ứng của hội viên, phụ nữ, sự ủng hộ của cộng đồng. Trong năm 2023, còn tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Ngày 12/7/2023 Hội phụ nữ đã tổ chức lễ ra mắt 6 tổ truyền thông cộng đồng tại 5/5 thôn trên địa bàn xã, gồm có 56 thành viên tham gia.

Từ những hoạt động thiết thực của Hội phụ nữ, vị thế của phụ nữ xã Phước Chiến từng bước được nâng lên, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số trên đại bàn huyện nói chung , và góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế cho phụ nữ tại xã Phước Chiến.

Trúc Phương

Tin mới