Xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và “Tổ truyền thông cộng đồng”


Nhằm thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, vừa qua xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc ra mắt mô hình “ Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng ” và “ Tổ truyền thông cộng đồng ”
.

Mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” là nội dung hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Mô hình do UBND xã Bắc Sơn thành lập. Thành viên là những cá nhân có uy tín cao trong cộng đồng như trưởng công an, hội phụ nữ, cán bộ tư pháp, văn hóa và các trưởng thôn. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng; mục đích hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình, về thực hiện bình đẳng giới, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở đồng bào dân tộc thiểu số.. trong đó, Hội phụ nữ xã đóng vai trò nồng cốt, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cá nhân ở địa phương để triển khai tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tại địa phương cùng tham, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Đây là mô hình mới, việc mô hình hoạt động hiệu quả trong thời gian đến sẽ là địa chỉ tin cậy cho người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em tại địa phương có nơi để giải quyết những vấn đề cấp thiết, góp phần thay đỗi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng.

 

                                                                                   TRÚC PHƯƠNG


Tin mới