Ra mắt dự án giảm nghèo hỗ trợ chăn nuôi cừu sinh sản theo chuỗi giá trị tại xã Phước Chính huyện Bác Ái

Ngày 24/10/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hợp tác xã Phát triển nông nghiệp Quang Khánh (đơn vị chủ trì liên kết) tổ chức ra mắt dự án giảm nghèo hỗ trợ chăn nuôi cừu sinh sản theo chuỗi giá trị tại xã Phước Chính (Bác Ái).

Tại buổi lễ, có 32 hội viên phụ nữ Raglai thuộc diện nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã được nhận hỗ trợ chăn nuôi cừu sinh sản theo chuỗi giá trị, mỗi hộ nhận được 14 con cừu cái sinh sản và 1 con cừu đực giống, vật dụng chuồng trại tổng kinh phí dự án hơn 1,91 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hơn 1,49 tỷ đồng, vốn hộ dân đối ứng hơn 413,7 triệu đồng.

Thời gian thực hiện dự án 24 tháng. Đây là dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 nhằm hỗ trợ chị em phụ nữ có việc làm, phát triển kinh tế gia đình vươn lên ổn định cuộc sống; tăng thu nhập. Dự án còn góp phần Phát triển chăn nuôi gắn với giảm nghèo trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu vật nuôi mới; Góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo tại địa phương; Góp phần giải quyết việc làm; Cán bộ địa phương, hợp tác xã, đơn vị liên quan và đối tượng tham gia dự án được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, dự án giảm nghèo; Là mô hình điểm cho các hộ nghèo còn lại học tập, phát triển chăn nuôi, thoát nghèo, trở thành hộ khá, góp phần phát triển quê hương.

                                               Hoàng Định – Phòng Người có công và Xã hội


Tin mới