Triển khai Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 115/NQ - CP của Chính phủ

Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ - CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân giai đoạn 2018 - 2023, tuy còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các tầng lớp Nhân dân và các doanh nghiệp trong tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực:

Đến cuối năm 2023 hoàn thành 10 chính sách, 07 chính sách đang thực hiện trong 17 chính sách của Nghị quyết số 115/NQ - CP. Việc tập trung triển khai hiệu quả các chính sách của Nghị quyết số 115/NQ - CP, nhất là chính sách thu hút đầu tư, xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước đã tạo bước đột phá có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển hóa những yếu tố bất lợi (nắng và gió) trở thành lợi thế cạnh tranh, giúp tỉnh chuyển hướng phát triển kịp thời, khai thác, đánh thức các tiềm năng đất đai và thu hút mạnh mẽ đầu tư phát triển không chỉ trên lĩnh vực năng lượng tái tạo mà còn tạo sức lan tỏa cho các ngành lĩnh vực khác như: thương mại, dịch vụ, bất động sản, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới… Tiềm năng, vị thế của tỉnh được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được đầu tư ngày càng đồng bộ, liên thông, cơ bản đáp ứng cho yêu cầu phát triển.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2018-2023 đạt 137.573 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với giai đoạn trước. Giai đoạn từ năm 2019-2023, tỉnh thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước (2019 đạt 13,9% đứng thứ 1 khu vực duyên hải miền trung, 2020 đạt 9,4% đứng thứ 9 cả nước). GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 87,7 triệu đồng, thu hẹp nhanh khoảng cách chênh lệch so với cả nước và trong vùng; đưa Ninh Thuận từ một tỉnh thuộc nhóm nghèo nhất cả nước đến nay đã vươn lên trở thành tỉnh có mức thu nhập trung bình cao cả nước, đứng thứ 31/63 tỉnh, thành và đứng thứ 8/14 các tỉnh duyên hải Miền Trung.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tính linh hoạt lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời thích ứng và đưa các chủ trương của Nghị quyết số 115/NQ - CP thành các Nghị quyết, Chương trình hành động cụ thể để chỉ đạo đồng bộ cả hệ thống chính trị, đoàn kết nhất trí, biến những bất lợi, khó khăn của tỉnh thành lợi thế cạnh tranh, động lực phát triển, nhất là lĩnh vựng năng lượng tái tạo, góp phần quan trọng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và tạo động lực quan trọng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

(Đính kèm Thông báo số 708-TB/TU ngày 5/4/2024 của Tỉnh ủy)

                                  

                                                                                           Lê Thị Mỹ Dân


Tin mới