Thuận Bắc: Tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông xoá bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2023
Ngày 17.11.2023, tại xã Phước Chiến, Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông xoá bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2023.
Xã Phước Chiến là một huyện miền núi, thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Bắc. Trong năm 2023, tổng số hội viên hội phụ nũ toàn xã là 971 hội viên/1.561 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Những năm trước đây, do định kiến xã hội, đặc điểm giới, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã tồn tại qua nhiều thế hệ, phụ nữ và trẻ em gái người dân tộc thiểu số vẫn luôn ở vị trí yếu thế hơn trong gia đình và ngoài xã hội. Họ phải đối mặt với nhiều sự phân biệt đối xử, chịu bất bình đẳng về giới xuất phát từ chính môi trường sống của mình. Điều này ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng các chính sách của chị em ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội như: việc làm, thu nhập, xã hội và hoạt động chính trị. Những năm gần đây, vấn đề phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi luôn được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược trong các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện. Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Tại buổi lễ phát động,  Hội LHPN huyện Thuận Bắc kêu gọi sự chung tay, góp sức của các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong toàn huyện, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai cùng hành động nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; thúc đẩy thực hiện luật pháp, chính sách, vận động xã hội về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Cũng tại lễ phát động, Hội LHPN huyện đã tổ chức đoàn diễu hành xung quanh xã, tuyên truyền, cổ động đến toàn thể nhân dân cùng hưởng ứng chung tay hành động xây dựng môi trường không có bạo lực, nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu bình đẳng giới, nâng cao vị thế cho phụ nữ tại huyện.
Trúc Phương 

Tin mới