Thuận Bắc: Thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc, trong năm 2022, ngoài các nguồn vốn bố trí của trung ương, các chính sách thực hiện đối với người nghèo, công tác huy động nguồn lực để thực hiện chương trình được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện để hỗ trợ cho người nghèo phát triển kinh tế. Trong năm 2022, đã vận động Quỹ “ Vì Người nghèo” với số tiền 753 triệu đồng; qua đó thực hiện hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà Đại đòan kết cho hộ nghèo với kinh phí 380.000.000 đồng; hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà bị hư hỏng, xuống cấp cho hộ nghèo nằm trong vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do thiên tai với số tiền 800.000.000 đồng; hỗ trợ xây dựng 07 căn nhà cho người có công nghèo với số tiền 350.000.000 đồng; xây dựng 07 căn nhà cho người có công cách mạng với số tiền 315.000.000 đồng từ các nguồn tài trợ và nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện. Bên cạnh đó, đã tiếp nhận điều tiết và phân bổ quà tài trợ của một số đơn vị, doanh nghiệp với tổng số quà 4.034 suất với số tiền 914.100.000 đồng đến hộ gia đình, chính sách, hộ nghèo đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện…

Nhìn chung, thông qua việc huy động nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án được triển khai trên địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn nên hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện hơn, khang trang hơn. Các công trình đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

                                                                     TRÚC PHƯƠNG


Tin mới