Nhơn Hải: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Nhơn Hải (Ninh Hải) luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhiều chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm được ban hành như chính sách dạy nghề cho thanh niên, chính sách dạy nghề cho người nghèo, người tàn tật, dạy nghề cho phụ nữ, cho vay vốn ưu đãi để giải quyết việc làm đã góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động tại địa phương.
Xã Nhơn Hải có 06 thôn với 4.669 hộ, 17.440 nhân khẩu, 85% dân số sống bằng nghề nông, điều kiện khí hậu không thuận lợi, nắng nhiều mưa ít nguồn nước không đảm bảo, người dân sống chủ yếu dựa vào lượng nước mưa hàng năm để đào ao, giếng, khai thác nguồn nước ngầm để phục vụ cho sản xuất và chăn nuôi. Số thanh niên trong độ tuổi lao động tại địa bàn xã rất đông, đa số theo nghề nông và công việc không ổn định, lượng thanh niên đi làm ăn xa ngoài tỉnh và các thành phố lớn khá nhiều nên việc định hướng nghề cho lao động nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.
Hằng năm đảng ủy xã ban hành Nghị quyết đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và được triển khai đến toàn thề cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. UBND xã đăng ký nhu cầu học nghề và xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện; bên cạnh đó triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã. Công tác điều tra khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn cũng được BCĐ triển khai cho Ban quản lý thôn và các thành viên khảo sát thực hiện kịp thời.
Ngoài ra, UBND xã còn phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và xã hội làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với các ngành đoàn thể, các đơn vị dạy nghề trong và ngoài tỉnh tổ chức vận động tuyên truyền về công tác đào tạo nghề, mở hội nghị tư vấn ngành nghề và xuất khẩu lao động trực tiếp tại UBND xã và Ban quản lý các thôn, đảm bảo giúp cho người học có thề lựa chọn ngành nghề phù hợp.
Trong năm 2022, xã Nhơn Hải đã mở 01 lớp kỷ thuật nuôi bò cho 16 học viên, số lao động được đào tạo nghề thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và lao động nữ không có việc làm; xuất khẩu 03 lao động đi làm việc ở các nước Hàn quốc và Nhật Bản. Trong năm qua, việc thu hút việc làm tại chỗ chưa nhiều, đào tạo nghề gắn với nhu cầu của người lao động và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm chưa có từ đó gây không ít khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia học nghề. Bên cạnh đó nhận thức của một bộ phận nhân dân về công tác đào tạo nghề nông thôn còn hạn chế; người lao động chưa thật sự nhận thức được sự cần thiết và lợi ích của việc học nghề, chưa chủ động tham gia học nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, còn tính trông chờ ỷ lại, thiếu nghị lực vươn lên thoát nghèo.
Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thời gian tới, xã Nhơn Hải sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và mục tiêu lợi ích của việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động đến với người dân. Tiếp tục bám sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của thị trường lao động gắn với công tác xóa đói giảm nghèo. Phối hợp với Phòng lao động Thương binh và xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận thường xuyên mở hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm. Xây dựng các mô hình dạy nghề phù hợp cho lao động nông thôn, tăng nhanh số lượng người lao động nông thôn được đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và có thu nhập ổn định; qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng ngày càng hiện đại.
                                                                                                                   
                                                                                                              Bích Thanh
Tin mới