Ninh Hải: trao vốn khởi nghiệp cho phụ nữ nghèo

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Hải vừa tổ chức trao vốn khởi nghiệp cho 83 chị em là hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với số tiền 498 triệu đồng.

Mỗi hộ được vay 6 triệu đồng với lãi suất 0,4%/tháng và thời hạn vay là 18 tháng. Được biết, nguồn vốn này do các doanh nghiệp trên địa bàn huyện hỗ trợ nhằm chia sẻ những khó khăn của chị em phụ nữ, đồng thời động viên tinh thần, tạo điều kiện lao động, sản xuất để chị em cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống, góp phần ổn định kinh tế hộ gia đình và giảm nghèo tại địa phương.       

                                                                     Bích Thanh (Ninh Hải)


Tin mới