Thông báo các hộ nghèo người có công xã Mỹ Sơn được các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nhận hỗ trợ hàng tháng

Ngày 27/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành công văn số 2034/UBND-VX về thông báo các hộ nghèo người có công xã Mỹ Sơn được các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nhận hỗ trợ hàng tháng theo Kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xóa nghèo cho thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

        Theo đó, thống nhất một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện nhận hỗ trợ hàng tháng cho các hộ nghèo người có công trên địa bàn xã Mỹ Sơn, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/hộ, bắt đầu từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, cụ thể như sau:

        Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 02 hộ, với kinh phí 8 triệu đồng hoặc xem xét hỗ trợ vốn để chăn nuôi. Sở Thông tin và Truyền thông: 02 hộ, với kinh phí 8 triệu đồng. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận: 02 hộ, với kinh phí 08 triệu đồng và xem xét hỗ trợ nhà ở cho 06 hộ.

         Các cơ quan, đơn vị có thể hỗ trợ trực tiếp hàng tháng cho từng hộ gia đình hoặc hỗ trợ 1 lần qua tài khoản của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sơn để tiến hành chi trả hàng tháng cho các hộ gia đình.

                                                                                            đính kèm danh sách

                                                                                            Lê Thị Mỹ Dân
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.