Kết quả thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2022

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đề án 939 về kết quả thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2022 đạt được trên các mặt, cụ thể như sau: Về công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức lồng ghép 20 buổi truyền thông tại 56 xã, phường thuộc 7 huyện, thành phố với những nội dung về tuyên truyền Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế… có 7.231 lượt hội viên phụ nữ tham gia; lồng ghép tuyên truyền nội dung của Đề án đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi/tổ Hội. Kết quả, có hơn 7.530 hội viên phụ nữ được truyền thông về hoạt động của Đề án, phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Về kết quả Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2022”, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất cho chị Nguyễn Thị Kim Anh, thôn Gò Sạn – Bắc Phong – Thuận Bắc, với ý tưởng “Không gian xanh với rau sạch thủy canh”; giải nhì cho ý tưởng “Xây dựng Thương hiệu sản phẩm chuối hột Mồ côi - Phước Bình”; hai giải ba thuộc về ý tưởng “Vườn ươm cây siro” và ý tưởng “Tổ chức cho khách du lịch tham quan vườn nho, táo (của gia đình) kết hợp bán đặc sản của địa phương” và ba giải khuyến khích thuộc về ý tưởng “Phát triển dịch vụ du lịch và quảng bá sản phẩm nghề Gốm truyền thống tại Làng Bàu Trúc”; ý tưởng “Gara ô tô Huy” và ý tưởng “May mặc bán Online”. Thông qua cuộc thi, nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ và toàn xã hội về phong trào phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình và đất nước.

Về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao đng đặc biệt là lao đông nữ được nâng cao, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ ở địa phương. Trong năm 2022, đã có 10.803/9.000 lao đông được đào tạo nghề, trong đó lao đng nữ được đào tạo nghề là 5.627, đạt tỷ lệ 52,09%. Công tác giải quyết việc làm, đưa người lao đng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục quan tâm thực hiện; tổ chức nhiều đợt tư vấn về giải quyết việc làm trong nước và ngoài nước. Đến cuối năm 2022, số người được tư vấn giới thiệu việc làm 7.125 lượt lao động được tư vấn tại các phiên (phiên cố định và trực tuyến: 1.786, phiên lưu động: 5.339), trong đó số lao động được tư vấn, kết nối việc làm thành công là 1.195/1.000 lao động đạt 119,5 % kế hoạch. Giải quyết việc làm mới 18.730/16.000 lao động, đạt 117,06% so với kế hoạch giao hằng năm (trong đó lao động nữ là 9.458, đạt tỷ lệ 50,50%, tăng 66,66% (9.458/5.675) so với năm 2021). Tiếp nhận nguồn vốn 1 tỷ đồng từ Dự án “Hỗ trợ vốn quay vòng cho phụ nữ nghèo phát triển kinh tế và phòng tránh thiên tai, nhằm hỗ trợ vốn cho phụ nữ nghèo quay vòng vốn tại 2 huyện Thuận Bắc và Thuận Nam cho 50 hội viên là phụ nữ nghèo, cận nghèo có điều kiện để phát triển sinh kế, cải thiện cuộc sống./.

                                                                     Thị Lam


Tin mới