Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2022

Ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2022. Theo đó, đối tượng h trợ là những người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không thuộc diện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế).

Nghị quyết này quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo ngoài mức hỗ trợ 70% từ ngân sách trung ương; ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp (nếu có) hỗ trợ với mức cụ thể: Năm 2023 hỗ trợ thêm 15% mức đóng Bảo hiểm y tế, còn lại đối tượng phải đóng 15%. Năm 2024 hỗ trợ thêm 10% mức đóng Bảo hiểm y tế, còn lại đối tượng phải đóng 20%. Năm 2025 hỗ trợ thêm 05% mức đóng Bảo hiểm y tế, còn lại đối tượng phải đóng 25%.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025./.

                                                                 Đính kèm Nghị quyết

                                                                              BTL


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.