Ninh Hải tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2022-2025

Chiều ngày 15/12, UBND huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2022-2025.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Ninh Hải được các cấp, ngành và các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời và đạt được nhiều kết quả quan trọng, huyện đã tăng cường huy động, bố trí ngân sách và lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Năm 2022, tỷ lệ giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh, huyện giao. Đến nay, toàn huyện còn 1.063 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,44%, giảm 418 hộ, đạt 126% chỉ tiêu giaogiảm 1,15% so với tỉnh giao. Hộ cận nghèo còn 1.289 hộ, giảm 287 hộ, giảm 1,04% so với năm 2021. Các chương trình, chính sách giảm nghèo, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất luôn được huyện chú trọng, trong năm có 435 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn từ các chương trình của Ngân hàng chính sách xã hội huyện với số tiền 18 tỷ 500 triệu đồng. 100% người nghèo, cận nghèo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Việc khám và điều trị bệnh cũng được quan tâm thực hiện chu đáo, đảm bảo đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế đúng theo quy định. Bằng các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà ở từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, trong năm 2022, các ban, ngành, đoàn thể huyện, đã phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 28 căn nhà cho người nghèo, với số tiền 3,19 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế trong công tác giảm nghèo tại địa phương như: vẫn còn phát sinh mới hộ nghèo, cận nghèo, hộ cận nghèo trở thành hộ nghèo; một bộ phận người dân chưa có ý thức vươn lên, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng nên chưa chủ động vươn lên thoát nghèo.

Để công tác giảm nghèo thực sự bền vững, thời gian tới, huyện Ninh Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Khuyến khích tính chủ động vươn lên của người nghèo; từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy ý chí tự vươn lên thoát nghèo của người dân. Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động thuộc diện hộ nghèo,  hộ cận nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chính sách hỗ trợ trực  tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo để có giải pháp hỗ trợ kịp thời và huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, đảm bảo tính bền vững, lâu dài./.

                                                                  Bích Thanh 
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.