Thuận Bắc: khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn xã Phước Kháng

Chiều ngày 19/3/2021, Phòng Lao động Thương binh- Xã hội và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Thuận Bắc đã phối hợp với UBND xã Phước Kháng, tổ chức Khai giảng lớp đào tạo nghề May Công Nghiệp cho 50 lao động nông thôn, là người dân tộc RagLai, ở thôn Cầu Đá, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc.

        Theo chương trình khóa học, các học viên sẽ được đào tạo các thao tác về kỹ thuật may công nghiệp, kỹ năng sử dụng vận hành thiết bị may công nghiệp và qui trình hoạt động các dây chuyền may công nghiệp, với thời gian đào tạo300 giờ. Trong đó, thời lượng lý thuyết chiếm 25% và thực hành 75%. Sau khóa học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề và sẽ được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với mức thu nhập bình quân trên năm triệu đồng/người/tháng. Thông qua lớp đào tạo, nhằm giúp cho lao động nông thôn địa phương có cơ hội việc làm,ổn định thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

                                                                                        TRÚC PHƯƠNG
Tin mới