Ninh Hải Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo
Trong những năm qua, huyện Ninh Hải đã tập trung triển khai nhiều chính sách giúp cho hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương…
 
Nông dân xã Xuân Hải trồng nho xanh  NH01-48 tăng thu nhập, nâng cao đời sống gia đình.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ninh Hải, cho biết: Trong năm 2016, huyện đã giải quyết, tạo việc làm mới cho 3.132 lao động, với các ngành nghề như dệt, may công nghiệp, cơ khí, giày da, chế biến gỗ... và mở được 13 lớp đào tạo nghề cho 369 lao động nông thôn, tạo điều kiện cho 1.793 lượt hộ vay giải quyết việc làm, với tổng nguồn vốn 38,4 tỷ đồng. Cấp 203 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ hàng trăm tấn gạo cứu đói giáp hạt, quà cứu trợ trong thời gian hạn hán trên địa bàn huyện..., trong năm đã giảm được 562 hộ nghèo, hiện chỉ còn 1.462 hộ, chiếm 5,6%. Tuy nhiên theo chuẩn mới hộ cận nghèo còn cao, với 2.050 hộ, chiếm 7,9%.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, từ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016, huyện Ninh Hải đề ra mục tiêu phấu đấu giảm nghèo hằng năm khoảng 1,3%, phấn đấu đến năm 2020 hộ nghèo toàn huyện còn dưới 2%, hạn chế tái nghèo, tạo cơ hội cho những hộ thoát nghèo vươn lên thành hộ khá; cải thiện điều kiện sống ở các xã nghèo, thôn nghèo, thu hẹp khoảng cách về mức sống và trình độ dân trí của nhân dân ở các xã, thôn vùng sâu, vùng xa so với vùng đồng bằng, thành thị, nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững, gắn với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội. Trong giai đoạn 2016-2020, huyện phấn đấu giải quyết việc làm từ 16.000-17.500 lao động (bình quân mỗi năm từ 3.200-3.500 lao động). Trong đó, từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm khoảng 1.600-1.700 lao động; xuất khẩu lao động khoảng 75 người. Từ những mục tiêu phấn đấu trên, huyện Ninh Hải đề ra nhiều giải pháp như: Tập trung mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế ở địa phương để phát triển kinh tế-xã hội; ưu tiên đầu tư vốn cho các chương trình, dự án, chính sách tác động trực tiếp đến người nghèo như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ người nghèo về phương tiện sản xuất, chăn nuôi; có chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo như hộ nghèo trên cùng một địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, vận động, giúp Nhân dân hiểu rõ mục tiêu giảm nghèo, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện đầy đủ các chính sách cho các hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở, giáo dục, y tế, vốn vay sản xuất, kinh doanh, trợ giúp pháp lý, điện thắp sáng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm..., đặc biệt ưu tiên đầu tư và hỗ trợ vốn trong lĩnh vực sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, nhà ở, nâng cao năng lực, đầu tư hạ tầng về giao thông, thủy lợi…

Tin mới