Thuận Bắc: Năm 2022, giải quyết việc làm cho 1.468 lao động
Huyện Thuận Bắc đã giới thiệu và giải quyết việc làm mới cho 1.468 lao động, vượt 63% kế hoạch

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc, trong năm 2022, huyện Thuận Bắc đã giới thiệu và giải quyết việc làm mới cho 1.468 lao động, vượt 63% kế hoạch. Bên cạnh đó, phối hợp Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức 12 lớp đào tạo nghề cho 305 lao động nông thôn, vượt 52% kế hoạch, đồng thời tổ chức tư vấn việc làm cho 03 xã: Lợi Hải, Bắc Sơn và Phước Chiến với 150 lao động tham gia.

Trong 03 tháng cuối năm 2023, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm mới cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc và lao động nông thôn, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 900 lao động.

                                                                                          TRÚC PHƯƠNG


Tin mới