Thuận Bắc: Tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động địa phương
y ban nhân dân huyện Thuận Bắc phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022

Sáng ngày 10/11/2022, y ban nhân dân huyện Thuận Bắc phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022 cho hơn 120 lao động trên địa bàn huyện.

      Tại hội nghị, các lao động địa phương đã được Trung tâm giới thiệu việc làm  tỉnh và các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tư vấn và cung cấp những  thông tin về nhu cầu và điều kiện tuyển dụng lao động; các chế độ quyền lợi thụ hưởng như: hỗ trợ tín dụng, đào tạo kỹ năng làm việc, mức lương và các chế độ hỗ trợ lao động; một số ngành nghề cần tuyển và điều kiện làm việc, sinh hoạt, thu nhập tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, v.v.

Qua hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022, giúp cho lao động địa phương nắm bắt những thông tin cần thiết để chọn lựa những công việc và thị trường làm việc phù hợp với điều kiện của bản thân, tạo được thu nhập để phát triển kinh tế gia đình. Góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững.

Trúc Phương

                                                                      Tin mới