Huyện Thuận Bắc: Trên 700 triệu đồng tiền gửi vào Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong ngày đầu hưởng ứng Lễ phát động “Gửi tiền chung tay vì người nghèo”

Hưởng ứng Lễ phát động “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023, do Ngân hàng Chính sách tỉnh phát động; trong ngày đầu (17/5/2023), trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã có 18 cá nhân và đơn vị đến thực hiện giao dịch gửi tiền tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với tổng số tiền trên 700.000.000 đồng. Trong đó, món gửi cao nhất là 200.000.000 đồng và món thấp nhất là 2.000.000 đồng.
Với mục đích tạo thêm nguồn vốn tín dụng cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho hộ nghèo tại địa phương vay để phát triển kinh tế; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thu hút những cá nhân, đơn vị tại địa phương, tận dụng số tiền nhàn rỗi để tham gia chương trình “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Phấn đấu, huy động doanh số tiền gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2023 của đơn vị đạt trên 03 tỷ đồng.

                                                                                                Trúc Phương


Tin mới