Ninh Hải: Tiếp tục nâng cao chất lượng ủy thác vốn vay tín dụng chính sách
Hoạt động tín dụng chính xã hội trên địa bàn huyện Ninh Hải luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đia phương nhằm triển khai đồng bộ và có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Hoạt động tín dụng chính xã hội trên địa bàn huyện Ninh Hải luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đia phương nhằm triển khai đồng bộ và có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ đó đã góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Ban Đại diện Ngân hàng CSXH huyện luôn chủ động, tích cực tham mưu cho UBND và Huyện ủy trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tham mưu triển khai kịp thời Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho người lao động và khách hàng, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Doanh số cho vay trên địa bàn huyện đạt 115,2 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đến nay 419,9 tỷ đồng, tăng 43,6 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo 13,9 tỷ đồng, với 448 hộ vay; hộ cận nghèo 34,3 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo là 223 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 44,4 tỷ đồng; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 28 tỷ đồng; vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là 20 tỷ đồng và dư nợ cho vay nước sạch vệ sinh môi trường trên 46 tỷ đồng.

Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp kịp thời tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; từ đó đã góp phần thắng lợi vào chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm và hạn chế tín dụng đen trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Bích Hiền – Phó giám đốc ngân hàng CSXH huyện cho biết: Đơn vị đã tham mưu cho UBND triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 và Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ; đồng thời chỉ đạo các ban ngành, Cấp ủy và chính quyền cơ cở quán triệt sâu rộng, thực hiện hiệu quả Kết luận 06-KL/TW và các kế hoạch của cấp trên.

Để thực hiện các chỉ tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, Đơn vị đã phối hợp với các xã có chất lượng tín dụng chưa ổn định thực hiện xây dựng phương án nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đưa chất lượng tín dụng các xã ngày càng nâng cao, cải thiện hơn. Thường xuyên, đánh giá, phân tích nguyên nhân đối với các Tổ TK&VV có nợ quá hạn từ 2% trở lên; yêu cầu Cán bộ tín dụng phân tích nguyên nhân từng khoản nợ quá hạn, khoản nợ khó đòi để phối hợp với địa phương bàn giải pháp tháo gỡ, thu hồi những khoản nợ tồn động.

Bên cạnh đó, công tác xử lý nợ rủi ro cũng được Ngân hàng CSXH huyện quan tâm thực hiện, trong 9 tháng đầu năm, phòng giao dịch đã phối hợp với địa phương các xã, thị trấn lập hồ sơ khoanh nợ và xóa nợ cho 50 khách hàng với số tiền 1 tỷ 034 triệu đồng. Qua kiểm tra, giám sát, cơ bản các địa phương được kiểm tra chấp hành tốt các quy trình thủ tục nghiệp vụ về tín dụng, không xảy ra sai phạm, hầu hết hội đoàn thể và các tổ TK&VV thực hiện tốt nhiệm vụ được ủy thác, ủy nhiệm; hầu hết các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Kết quả đến nay, toàn huyện có 269/269 tổ TK&VV trên địa bàn tham gia gửi tiết kiệm, với tổng số dư tiền gửi là 35 tỷ 644 triệu đồng.

Các Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện đã xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định. Thường xuyên phối hợp cùng các tổ chức chính trị- xã hội củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV chia tách, sáp nhập tổ TK&VV theo địa bàn, thôn; củng cố kiện toàn Ban quản lý tổ TK&VV hoạt động yếu kém, chưa đạt hiệu quả.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải tiếp tục bám sát Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; tích cực khai thác các nguồn vốn tín dụng chính sách từ Trung ương kết hợp nguồn vốn địa phương ủy thác thông qua các dự án, mục tiêu kích cầu, đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm tại địa phương. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; phối hợp với các hội đoàn thể cơ sở thực hiện rà soát, đôn đốc các khoản nợ đến hạn, quá hạn nhằm thu hồi vốn để giải quyết kịp thời đến các hộ đang có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh và thực hiện các chương trình an sinh xã hội; phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyền truyền cho vay chương trình Nhà ở xã hội và cho vay vốn học sinh, sinh viên; vay gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

                                                                                                        Bích Thanh
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.