Thuận Bắc: Tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động địa phương

Sáng ngày 02/3/2023, y ban nhân dân huyện Thuận Bắc phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tư vấn , giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động  cho gần 400 lao động trên địa bàn huyện.

       Tại hội nghị, các lao động địa phương đã được Trung tâm giới thiệu việc làm  tỉnh và các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tư vấn và cung cấp nhữ  thông tin về nhu cầu và điều kiện tuyển dụng lao động; các chế độ quyền lợi thụ hưởng như: hỗ trợ  tín dụng,  đào tạo kỹ năng làm việc, mức lương và các chế độ hỗ trợ lao động; một số ngành nghề cần tuyển và điều kiện làm việc, sinh hoạt, thu nhập tại thị trường lao động Nhật Bản. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã có một số Công ty đi vào hoạt động trên lĩnh vực may, thêu  xuất khẩu, với số lượng lao động sử dụng khá cao như: Công ty may An Khánh, Công ty I NO FLOW, Công ty Hoàng Thành Đô Lương…  và nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian tới từ 3000- 3.500 lao động. Thông qua , hội nghị tư vấn , giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động sẽ  giúp cho lao động địa phương  nắm bắt những thông tin cần thiết để chọn lựa những công việc và thị trường làm việc phù hợp với điều kiện của bản thân, tạo được thu nhập để phát triển kinh tế gia đình. Góp phần thực hiện tốt mục tiêu  giảm nghèo theo hướng bền vững.

Trúc Phương


Tin mới