Thuận Bắc Tập trung giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia và chú trọng đến công tác dân tộc và phát triển kinh tế-xã hội miền núi trong năm 2019

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc. Tính đến cuối tháng 7/2019, tồng số vốn giải ngân từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia được 5.298 triệu đồng, đạt 48,97%. Trong đó, Chương trình giảm nghèo bền vững đã giải ngân được 1.571 triệu đồng, đạt 43,24 %. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã giải ngân được 3.727 triệu đồng, đạt 51,87% kế hoạch. Nhìn chung, nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, đem lại kết quả tích cực. Bên cạnh đó, công tác dân tộc và phát triển kinh tế-xã hội miền núi cũng được các các cấp các ngành của huyện quan tâm đặc biệt, huyện đã triển khai kế hoạch công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2020, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng sửa chữa 125 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số bị hư hỏng, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão 2019./.

                                                            Trúc Phương – TTVHTT Thuận Bắc


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.