Thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia; hỗ trợ huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo góp phần thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo và chỉ tiêu giảm nghèo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra. Ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 721/KH-UBND về Thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023.

Theo Kế hoạch, có 02 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách giảm nghèo chung góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Bên cạnh đó Kế hoạch cũng đề ra 06 giải pháp cụ thể, trong đó có giải pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm nghèo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thực hiện công tác giảm nghèo; Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành; Tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo; huy động lồng ghép, tập trung các nguồn lực tham gia công tác giảm nghèo bền vững; Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện đạt hiệu quả các  nhiệm vụ của Kế hoạch./.

(Đínhkèm Kế hoạch số 721/KH-UBND)

Đặng Thị Bích Phượng
Tin liên quan
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.