Hội Cựu chiến binh xã Phương Hải thực hiện phong trào giúp nhau giảm nghèo trong cán bộ hội viên
Hội Cựu chiến binh xã Phương Hải hiện có 86 hội viên, Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” nêu cao năng lực tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết, giữ vững lập trường tư tưởng, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào xã hội của địa phương.
Trong năm 2022, các chi hội đã tham gia hòa giải 06 vụ tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự…Hội cựu chiến binh xã luôn tích cực vận động hội viên đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.
Nhận thức đúng ý nghĩa của việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, hội viên là trách nhiệm của Hội, thực hiện giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Hội đã động viên cán bộ, hội viên nâng cao tinh thần tự lực tự cường thi đua vươn lên làm giàu chính đáng, không trông chờ ỷ lại cấp trên, khuyến khích hội viên và gia đình Hội CCB chuyển đổi ngành nghề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương; tiếp thu công nghệ tiên tiến áp dụng vào chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt, nhờ đó đời sống gia đình của hội viên ngày càng được cải thiện.
Từ nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, Hội đã nhận ủy thác với tổng dư nợ trên 6,8 tỷ đồng, giải quyết vốn vay: Học sinh, sinh viên; hộ nghèo, cận nghèo; vốn giải quyết việc làm; vệ sinh môi trường… giải quyết cho 183 lượt hộ vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Nhờ đó, đến nay 100% hộ hội viên có mức sống trung bình trở lên, trong đó hộ khá giàu đạt 56%.
Với tinh thần tự thân vận động vươn lên thực hiện các phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, như mô hình nuôi bò vỗ béo, nuôi hàu, nuôi ốc hương…cho thu nhập trung bình hằng năm đạt 100 triệu đồng trở lên, điển hình như hội viên Lê Hùng Danh, Nguyễn Văn Phương, Phạm Văn Long, Mai văn Vàng. Qua đó những hội viên có kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hướng dẫn kỷ thuật chăn nuôi cho các hội viên trong hội thực hiện mô hình để phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, ổn định kinh tế gia đình.
Bên cạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, Hội Cựu chiến binh xã Phương Hải còn thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Hội đã tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy đến từng cán bộ hội viên. Trong quá trình thực hiện, hầu hết cán bộ hội viên đều gương mẫu đi đầu, động viên con cháu, gia đình hiến công, hiến đất, ủng hộ tiền cùng nhân dân mở mang đường làng, ngõ xóm; thực hiện tuyến đường hoa xanh – sạch – đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao xủa xã. Hội cũng thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi ra quân thu gom rác thải tại các nơi công cộng, làm sạch đẹp cảnh quan môi trường.

                                                                                                                             Bích Thanh
Tin mới